Testamente

Med et testamente kan du sikre dig, at det, der falder i arv efter dig, tilfalder dem, du ønsker. Dette gælder uanset, om du er gift, bor med en samlever, eller om du bor alene. Har du ikke taget stilling til spørgsmålet, og dermed ikke fået oprettet et testamente, bliver arven efter dig fordelt efter arvelovens komplicerede fordelingsregler. Dette vil kunne betyde, at din formue vil blive fordelt på en måde, der ikke er i overensstemmelse med dine ønsker.

 

Det er vigtigt, at et testamente er udformet korrekt, således at der ikke efterlades nogen tvivl omkring fordelingen af arven. Er testamentet udformet uprofessionelt, vil det ofte føre til tvivl og konflikter angående fordelingen af arven. Hos PMJ Advokater tilbyder vi en grundig rådgivning ved udarbejdelsen af dit testamente, således at du kan sikre dine arvinger bedst muligt.

 

Vores advokater har mange års erfaring, og vil kunne rådgive dig igennem hele processen. Vi udarbejder testamentet ud fra dine behov og ønsker og rådgiver dig løbende således, at din arv fordeles præcist, som du ønsker det.

 

Kontakt os i dag, så finder vi den bedste løsning til dig.

Kontakt os omkring testamente

Niels Lindberg

Tlf. 9135 6740

Mail: nl@pmjlaw.dk

Carsten Palsgaard Gorritzen

Tlf. 2554 4242

Mail: cpa@pmjlaw.dk

Mikkel Johannsen

Tlf. 6167 6702

Mail: mjo@pmjlaw.dk