Procesret

PMJ Advokater rådgiver og repræsenterer sine klienter i forbindelse med civile retssager, mægling, mediation og voldgiftssager inden for erhvervsretlige, privatretlige og offentligretlige forhold. Vi har stor erfaring med at håndtere meget omfattende, komplekse og dokumenttunge retssager ved alle retsinstanser og voldgift. De fleste retssager udvikler sig undervejs i processen. Det er derfor en vigtig del af vores rådgivning, at vi vurderer din sag i takt med sagens udvikling. Vores arbejde med din sag vil derfor altid tage udgangspunkt i, hvilken løsning der kan skabe størst mulig værdi for dig. Det gælder, uanset om løsningen er at søge et forlig, mægling eller at gennemføre retssagen. Vi hjælper endvidere med konfliktløsningsmodeller, procesrisikovurdering, fuldbyrdelse af trufne afgørelser, forligsovervejelser og retssagsbehandling.

Oversigt over enkelte områder

Kontakt os omkring procesret

Klaus Althoff

Tlf. 4227 2700

Mail: kal@pmjlaw.dk

Henning Friis Overgaard

Tlf. 2753 5320

Mail: hfo@pmjlaw.dk