Likvidation

Likvidation er et frivilligt ophør af et solvent selskab, som ejerne ikke ønsker at fortsættedriften af. Likvidation er ofte en langvarig proces, som strækker sig fra likvidations beslutning, til valg af likvidatorer ved generalforsamling, til salg af alle selskabets aktiver. God rådgivning i forbindelse med likvidationen kan derfor være nødvendigt, for at sikre det største overskud for kreditorer og ejere.

 

Hos PMJ Advokater tilbyder vores yderst erfarne advokater rådgivningen gennem hele processen. Vores advokater vil kunne fungere som likvidator og herved overtage driften af selskabet, og i et tæt samarbejde med dig afslutte igangværende aftaler, og skabe størst mulig værdi for kreditorer og ejere.

 

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • Bistand ved generalforsamling
  • Funktion som likvidator
  • Salg af aktiver
  • Aftale indgåelse med kreditorer
  • Anmeldelse til Erhvervsstyrelsen
  • Endelig fordeling af likvider

Kontakt os i dag, så finder vi en løsning for dig og din situation.  

Kontakt os omkring likvidation

Carsten Palsgaard Gorritzen

Tlf. 2554 4242

Mail: cpa@pmjlaw.dk

Lars Møgelvang Hansen

Tlf. 2244 2717

Mail: lhm@pmjlaw.dk