Likvidation

Likvidation er et frivilligt ophør af et solvent selskab, som ejerne ikke ønsker at fortsætte driften af. Likvidation er ofte en langvarig proces, som strækker sig fra likvidationsbeslutning, til valg af likvidatorer ved generalforsamling, til salg af alle selskabets aktiver. God rådgivning i forbindelse med likvidationen kan derfor være nødvendig, for at sikre det største overskud for kreditorer og ejere.

 

Hos PMJ Advokater tilbyder vores erfarne advokater rådgivning gennem hele likvidationsprocessen. Vores advokater vil kunne fungere som likvidatorer og herved overtage driften af selskabet. På denne vis kan de afslutte igangværende aftaler i et tæt samarbejde med dig og skabe størst mulig værdi for kreditorer og ejere.

 

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • Bistand ved generalforsamling
  • Funktion som likvidator
  • Salg af aktiver
  • Aftaleindgåelse med kreditorer
  • Anmeldelse til Erhvervsstyrelsen
  • Endelig fordeling af likvider

Kontakt os i dag, så finder vi en løsning.  

Kontakt os omkring likvidation

Carsten Palsgaard Gorritzen

Tlf. 2554 4242

Mail: cpa@pmjlaw.dk

Lars Møgelvang Hansen

Tlf. 2244 2717

Mail: lhm@pmjlaw.dk