Ægtepagter og særeje

Den legale formueordning i Danmark er fælleseje -også kaldet formuefællesskab eller delingsformue. Ved indgåelse af ægteskab etableres dette automatisk, medmindre der oprettes ægtepagt om særeje. I formuefællesskabet indgår alt, hvad du og din ægtefælle ejer ved ægteskabets indgåelse, samt alt hvad I senere måtte erhverve. Formuefællesskabet betyder imidlertid ikke, at I ejer alt i fællesskab, men derimod at jeres respektive nettoformuer skal deles ligeligt mellem jer ved ægteskabets ophør - dette forudsat at opgørelsen viser et positivt resultat. Således er den enkelte erhverver af aktiverne stadig den retmæssige ejer heraf, selvom man har formuefællesskab.

Formuefællesskabet ophører ved separation, skilsmisse eller død. Ved ophør skal aktiverne opgøres og deles ægtefællerne imellem.

Formuefællesskabet kan også bringes til ophør ved oprettelse af en ægtepagt, hvori der kan bestemmes særeje. Herved kan enkelte aktiver eller hele ens personlige formue holdes adskilt fra delingsformuen. Der findes flere forskellige former for særeje, f.eks.: 

  • Skilsmissesæreje: Med denne formueordning er der fælleseje, såfremt ægteskabet måtte ophøre ved død, mens der er særeje, såfremt ægteskabet måtte ophøre ved skilsmisse eller separation.
  • Fuldstændigt særeje: Med denne formueordning er der særeje ved ægteskabets ophør, uagtet om dette ophører ved død, skilsmisse eller separation. Fuldstændigt særeje har den arveretlige konsekvens, at man ikke kan sidde i uskiftet bo med de aktiver, der var den førstafdødes særeje.
  • Kombinationssæreje: Med denne formueordning er der skilsmissesæreje, der i visse situationer skal være fuldstændigt særeje. F.eks. kan det bestemmes, at der skal være fuldstændigt særeje for længstlevende, hvorefter førstafdødes formue bliver fælleseje. Herved har længstlevende mulighed for at sidde i uskiftet bo, samtidig med at længstlevendes formue ikke skal deles. Denne særejetype sikrer længstlevende ægtefælle bedst muligt, men sker på bekostning af førstafdødes arvinger. Dette kaldes derfor også ægtefællebegunstigende kombinationssæreje. Omvendt kan man bestemme, at der skal være fælleseje for længstlevende, mens førstafdødes formue skal være fuldstændigt særeje. Dette tilgodeser arvingerne, men sker på bekostning af den længstlevende ægtefælle. Dette er blot to eksempler på, hvorledes kombinationssærejet kan se ud.

Der findes således mange forskellige typer og konstruktioner af særeje, hvorfor det kan være nødvendigt med advokatbistand ifm. oprettelse af en ægtepagt. Hos PMJ Advokater har vi stor erfaring inden for området og kan tilbyde en grundig rådgivning.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • Oprettelse af ægtepagt
  • Tinglysning af ægtepagt
  • Rådgivning i forbindelse med valg af særejetype, herunder eksempelvis skilsmissesæreje, fuldstændigsæreje osv.
  • Rådgivning angående deling af pension
  • Virksomhed som særeje

Kontakt os i dag, så finder vi den bedste løsning til dig og din ægtefælle.

Kontakt os omkring ægtepagter og særeje

Niels Lindberg

Tlf. 9135 6740

Mail: nl@pmjlaw.dk

Carsten Palsgaard Gorritzen

Tlf. 2554 4242

Mail: cpa@pmjlaw.dk

Mikkel Johannsen

Tlf. 6167 6702

Mail: mjo@pmjlaw.dk