Fusioner

En fusion er en sammenlægning af et eller flere selskaber herunder selskabernes aktiver og passiver. Som udgangspunkt findes der to typer af fusion: en ”egentlig fusion” foreligger når der sker ophør i samtlige fusionerende selskaber, og det fortsættende selskab er et helt nyt selskab. Ved ”uegentlig fusion” sker der ophør af alle fusionerende selskaber udover ét, det ikke ophørte selskab bliver dermed det fortsættende selskab.

 

Selskabsloven stiller en lang række af betingelser, som skal være opfyldt, for at en fusion kan finde sted. Juridisk rådgivning kan derfor være afgørende for at disse betingelser opfyldes, og for at fusionen sker gnidningsfrit og tilfredsstillende for alle parter.

 

Hos PMJ Advokater har vi dybdegående erfaringen inden for fusion af selskaber samt selskabsretten generelt. Vores advokater er kompetente til at bistå dig i forbindelse med opfyldelse af de før nævnte betingelser, samt efterfølgende regulering af ejerforholdene i det nu fusioneret selskab.

 

Kontakt os i dag, vi sidder klar til at hjælpedig og dit selskab.

Kontakt os omkring fusioner

Carsten Palsgaard Gorritzen

Tlf. 2554 4242

Mail: cpa@pmjlaw.dk

Mikkel Johannsen

Tlf. 6167 6702

Mail: mjo@pmjlaw.dk