Insolvens

Virksomheder, der er i økonomiske vanskeligheder, kan have stor gavn af at modtage rådgivning fra en advokat i forbindelse med forhandlinger med kreditorer og ved indgåelse af akkordordninger. PMJ Advokater assisterer kriseramte virksomheder med rådgivning og sparring, før en konkurs indtræder. Vi bistår i forhandlinger med banker og øvrige kreditorer i et forsøg på at undgå en konkurs. Vi har stor erfaring med behandling af insolvensretlige problemstillinger, herunder varetagelse af hverv som kurator eller rekonstruktør. En af vores advokater er udpeget som medhjælper ved skifteretten i tvangsopløsningssager/konkurssager og er tilknyttet Gældsstyrelsens Advokatpanel. Hos PMJ Advokater har vi fokus på, at sagerne behandles på et højt fagligt niveau, og at sagsbehandlingen er effektiv og hurtig. Vi samarbejder altid med virksomhedens ledelse, ejerkreds, kreditorer og andre interessenter om at nå den bedste løsning for alle parter, således afvikling af virksomheden sker effektivt og på korrekt vis – og med mindst mulige tab for alle involverede.