Klientinformation

Møde

Oplysninger om advokatfirmaets selskabsform, forsikringsforhold mv. samt hvidvask.

​Palsgaard Møgelvang Johannsen Advokater, CVR nr. 41323116 er organiseret som et partnerselskab (P/S). Selskabets formelle navn er:  PMJ Advokater P/S.

​Selskabskapitalen, der er fuldt indbetalt, udgør DKK 525.000,00.
Selskabets komplementar er: PMJ Komplementarselskab, CVR nr. 41319615

​Selskabets ejere er de partnere, der er anført på hjemmesiden.