Privatlivspolitik

Safe

FORMÅL
Palsgaard Møgelvang Johannsen beskytter fortroligheden af persondata. Vi  ønsker at være en seriøs og sikker virksomhed for vores kunder og samarbejdspartnere.​

Denne privatlivspolitik gælder, når vi er dataansvarlige, og når vi behandler sager for vores kunder.

INDSAMLING AF DATA

Vi indsamler oplysninger hos dig eller fra tredjemand, herunder eksempelvis offentlige registre og myndigheder som et led i udøvelsen af advokatforretning.

HVILKE DATA

Vi indsamler og anvender kun de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne opfylde vores aftaler.

Vi registrerer følgende kategorier af oplysninger:

  • Identifikationsoplysninger (omfattende bl.a. navn, cpr-nr., adresse, telefonnummer, e-mail adresse, kørekortnummer, pasnummer).
  • Forhold vedrørende arbejde/ansættelse (omfattende bl.a. stilling, arbejdsrelation, virksomhed/arbejdsgiver).

Vi registrerer ikke følsomme personoplysninger som eksempelvis race, religion mv.

De registrerede persondata anvendes til følgende formål:

  • Behandling af sagen
  • Videregivelse i det omfang sagen kræver det
  • Administrative formål
  • Medarbejderhåndtering

​SLETNING AF DATA

Persondata, der ikke længere er nødvendig, bliver slettet senest 2 måneder efter udløb af den periode der er gældende i henhold til lov om hvidvask og terrorlovgivning. Disse data opbevares som udgangspunkt i op til 5 år.

DINE RETTIGHEDER

  • Ret til indsigt. Du har altid ret til at få adgang til de persondata, som vi har registreret om dig, herunder at få oplyst hvilke data vi opbevarer om dig, hvor de er indsamlet fra, hvad vi skal bruge dem til.
  • Ret til sletning. Du har til enhver tid ret til at registreringer om dig bliver slettet.
  • Dataportabilitet. Du har ret til at få persondata retur, slettet, overført til andre eller begrænset, dog under hensyntagen til Lov om hvidvask og undertegnedes behov for ansvarsbegrænsning.
  • Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Se nærmere herom på datatilsynet.dk.

For udnyttelse af dine rettigheder kan du kontakte:

Palsgaard Møgelvang Johannsen advokater

Normansvej 1

8920 Randers NV

Tlf. 7026 2700

randers@pmjlaw.dk