Entreprise

Når et byggeprojekt igangsættes, skal der tages højde for adskillige regler og forhold – fra de første planer til den endelige opførsel. En så omfattende proces kræver professionel rådgivning fra start tilslut, så der ikke opstår uløselige udfordringer.

Hos PMJ Advokater tilbyder vi en komplet rådgivning inden for samtlige områder af entrepriseretten. Vores advokater har mange års erfaring, og vil kunne bistå dig inden for alle aspekter af dit byggeprojekt.

Vores rådgivning omfatter blandt andet.:

  • Forhandlinger med entreprenører, hhv. bygherrer forud for aftaleindgåelse
  • Forsikrings spørgsmål
  • Forsinkelse, herunder stillingtagen til evt. ret til fristforlængelse, misligholdelsesbeføjelser og ophævelse af aftalen
  • Indgåelse af entreprise aftaler med stillingtagen til vilkår, herunder aftale om anvendelse af AB 92 eller ABT18
  • Mangler ved det udførte arbejde, herunder stillingtagen til mangelbeføjelser
  • Rådgivende teknikere
  • Stillingtagen til fagentreprise, hovedentreprise eller totalentreprise
  • Tilbudsindhentning
  • Tvister, herunder gennemførelse af syn og skøn
  • Bygherren og entreprenøren under betalingsstandsning og konkurs

Vi har dineønsker og behov i fokus, hvorfor vores rådgivning bliver skræddersyet efter den enkelte klients situation. Vores advokater arbejder i tæt dialog med dig, således at det mest værdiskabende resultat for dog opnås.

 

Kontakt os i dag for mere information eller spørgsmål.

Kontakt os omkring entreprise

Mikkel Johannsen

Tlf. 6167 6702

Mail: mjo@pmjlaw.dk

Lars Møgelvang Hansen

Tlf. 2244 2717

Mail: lmh@pmjlaw.dk