Entreprise

Når et byggeprojekt igangsættes, skal der tages højde for adskillige regler og forhold – fra de første planer til den endelige opførsel. En så omfattende proces kræver professionel rådgivning fra start til slut, så der ikke opstår uløselige udfordringer.

Hos PMJ Advokater tilbyder vi en komplet rådgivning inden for samtlige områder af entrepriseretten. Vores advokater har mange års erfaring, og vil kunne bistå dig inden for alle aspekter af dit byggeprojekt.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • Forhandlinger med entreprenører, hhv. bygherrer forud for aftaleindgåelse
  • Spørgsmål om forsikring
  • Forsinkelse, herunder stillingtagen til evt. ret til fristforlængelse, misligholdelsesbeføjelser og ophævelse af aftalen
  • Indgåelse af entrepriseaftaler med stillingtagen til vilkår, herunder aftale om anvendelse af AB 92 eller ABT18
  • Mangler ved det udførte arbejde, herunder stillingtagen til mangelsbeføjelser
  • Rådgivende teknikere
  • Stillingtagen til fagentreprise, hovedentreprise eller totalentreprise
  • Tilbudsindhentning
  • Tvister, herunder gennemførelse af syn og skøn
  • Bygherren og entreprenøren under betalingsstandsning og konkurs

Vi har dine ønsker og behov i fokus, hvorfor vores rådgivning bliver skræddersyet efter den enkelte klients situation. Således kan vi opnå det mest værdigskabende resultat for netop dig.

 

Kontakt os i dag ved spørgsmål eller for mere information.

Kontakt os omkring entreprise

Mikkel Johannsen

Tlf. 6167 6702

Mail: mjo@pmjlaw.dk

Lars Møgelvang Hansen

Tlf. 2244 2717

Mail: lmh@pmjlaw.dk