Ledelsesrådgivning

Bestyrelsens opgaver og ansvar har gennem de seneste år tiltrukket sig større opmærksomhed på grund af det øgede fokus på ledelse og ansvaret forbundet hermed. Desuden er kravene til de enkelte bestyrelsesmedlemmers viden, kompetencer og arbejdsindsats øget markant, hvilket tillige også har indflydelse på ansvaret forbundet med det at være bestyrelsesmedlem.

 

PMJ Advokater rådgiver om ledelsesforhold i små- og mellemstore virksomheder. Blandt andet kan vi rådgive omkring: 

 • Bestyrelsens ansvarsområder og arbejde 
 • Medarbejderrepræsentation i bestyrelsen 
 • Forretningsorden for bestyrelsen 
 • Direktørkontrakter 
 • Direktionsinstruks 
 • Incitamentsaflønning - herunder aktieaflønning
 • Ledelsesansvar, herunder revisoransvar
 • Advisory boards

Alle vores partnere har erfaring med bestyrelsesarbejde og har derigennem en indgående forståelse for strategi, ledelse, forretningsudvikling samt generel virksomhedsdrift. Vores partnere er derfor i stand til bistå jer som en professionel og troværdig sparringspartner. Hos PMJ Advokater tager vi hånd om netop din bestyrelses individuelle udfordringer, og vi har fokus på at udføre et struktureret arbejde for at fremme og imødekomme jeres ønsker og interesser.

 

Udover at rådgive om og deltage i bestyrelsesarbejdet, rådgiver vi også omkring forberedelse og afholdelse af generalforsamlinger.

 

I den forbindelse kan vi bistå med:

 • Generel forberedelse af og tilrettelæggelse af generalforsamlinger
 • Indkaldelse til generalforsamling
 • Fremlæggelse af nødvendige dokumenter
 • Indhentelse af fuldmagter
 • Virke som dirigent på generalforsamlinger
 • Vurdering af vedtagelseskrav
 • Anmeldelser til Erhvervsstyrelsen

Kontakt os gerne for yderlig information eller spørgsmål.

Kontakt os omkring ledelsesrådgivning

Carsten Palsgaard Gorritzen

Tlf. 2554 4242

Mail: cpa@pmjlaw.dk

Lars Møgelvang Hansen

Tlf. 2244 2717

Mail: lmh@pmjlaw.dk