top of page
  • Erhvervsrådgivning (generationsskifte, kontrakter, selskabsret, stiftelse af kapitalselskaber) 

  • M&A  

  • Fast ejendom (lejeret, overdragelse, tvister, landbrug, E/F, entrepriseret, panteret, omstrukturering fast ejendom, servitutter)  

  • Procesret (erhverv og privat) 

  • Ansættelsesret (kontrakter, tvist) 

  • Insolvens (konkurs, rekonstruktion, gældssanering) 

  • Inkasso (realkreditinkasso, pantebrevsinkasso, tvangsauktion)  

  • Tinglysning (panteret, omstrukturering fast ejendom, servitutter) 

  • Privatret (ægtepagter, skilsmisse, bodeling, dødsbobehandling, testamente, køb/salg af fast ejendom) 

_06I0011 ADVOKATER WEB.jpg
bottom of page