Tilbudspligt ved salg af anparter?

Højesteret har, i den såkaldte Sixpack portfolio-sag slået fast, at tilbudspligt ikke skal gennemføres i forbindelse med overdragelsen af selskab til flere ejere, hvor ingen har aktiemajoritet. Carsberg-fonden overdragede i 2016 ejendomsporteføljen “the sixpack portfolio” til DIP, JØP og PFA. Porteføljen blev overdraget ved salg af kapitalandele og ejerskabet efter overdragelse var henholdsvis 49%, 34% og 17%.


Recent Posts

See All

Lempelse i ejendomsskatten

Ny boligaftale mellem regeringen, Venstre, De radikale, DF, De Konservative og Liberal Alliance om lempelse i ejendomsskatten. Aftalen indeholder i hovedtræk en lempelse i ejendomsværdiskatten med 3 m

Skriftlighed og boligleje!

Skriftlighed betyder stadig skriftlighed - i helt analog forstand. I forbindelse med udlejers opsigelse af lejemål til eget brug jf. LL§82 og 83 skal eventuelle indsigelser fra lejers side ske skriftl