top of page

Tilbudspligt ved salg af anparter?

Højesteret har, i den såkaldte Sixpack portfolio-sag slået fast, at tilbudspligt ikke skal gennemføres i forbindelse med overdragelsen af selskab til flere ejere, hvor ingen har aktiemajoritet. Carsberg-fonden overdragede i 2016 ejendomsporteføljen “the sixpack portfolio” til DIP, JØP og PFA. Porteføljen blev overdraget ved salg af kapitalandele og ejerskabet efter overdragelse var henholdsvis 49%, 34% og 17%.


bottom of page