Skriftlighed og boligleje!

Skriftlighed betyder stadig skriftlighed - i helt analog forstand. I forbindelse med udlejers opsigelse af lejemål til eget brug jf. LL§82 og 83 skal eventuelle indsigelser fra lejers side ske skriftligt og ikke pr. mail. Lejelovens §87 formelle krav til indsigelse kan ikke ske digitalt og korrespondance i strid med dette opfattes som en nullitet.


Recent Posts

See All

Lempelse i ejendomsskatten

Ny boligaftale mellem regeringen, Venstre, De radikale, DF, De Konservative og Liberal Alliance om lempelse i ejendomsskatten. Aftalen indeholder i hovedtræk en lempelse i ejendomsværdiskatten med 3 m

Tilbudspligt ved salg af anparter?

Højesteret har, i den såkaldte Sixpack portfolio-sag slået fast, at tilbudspligt ikke skal gennemføres i forbindelse med overdragelsen af selskab til flere ejere, hvor ingen har aktiemajoritet. Carsbe