top of page

Nye rekonstruktionsregler ved forbigående økonomiske vanskeligheder


Den 23. marts 2021 har Folketinget vedtaget en række ændringer af rekonstruktionsreglerne. Ændringernes formål er som følge af covid-19 at forbedre vilkårene for levedygtige virksomheder, som har forbigående økonomiske vanskeligheder, således at en konkurs kan undgås.


De nye regler bygger i det væsentligste på Konkursrådets forslag af 3. juli 2020, som vi hos Palsgaard Møgelvang Johannsen Advokater tidligere har omtalt her på hjemmesiden. De nye regler skal smidiggøre rekonstruktionsbehandlingen for på den måde at gøre rekonstruktionsreglerne mere attraktive for også små- og mellemstore virksomheder.


Reglerne er foranlediget af covid-19-situationen, men er ikke begrænset hertil. Reglerne er således også anvendelige efter covid-19.


Reglerne om rekonstruktion er overordnet set blevet ændret på følgende punkter:


* Mødet til afstemning om rekonstruktionsplanen, der skal afholdes senest fire uger efter indledningen af rekonstruktionen, kan – uden begrundelse – begæres udsat af rekonstruktøren med op til fire uger, således at det senest skal afholdes otte uger efter indledning af rekonstruktionen.


* Virksomheden bliver ikke automatisk taget under konkursbehandling, såfremt rekonstruktionen bringes til ophør, inden der er vedtaget en rekonstruktionsplan. Derved kan rekonstruktionen nu komme til at fungere som en ”time-out” på fire til otte uger.


* I forbindelse med indledningen af rekonstruktionen er det ikke længere et krav, at der udpeges en regnskabskyndig tillidsmand. Rekonstruktøren, virksomheden eller kreditorerne kan dog på mødet, hvor der stemmes om rekonstruktionsplanen anmode skifteretten om, at der beskikkes en regnskabskyndig tillidsmand.


* Det bliver muligt at foretage en såkaldt ”fast-track”-virksomhedsoverdragelse, hvorefter virksomhedsoverdragelsen ikke behøver at være vedtaget i en rekonstruktionsplan og -forslag. Denne mulighed kan anvendes, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt for at bevare værdien af virksomheden, men er dog kun en mulighed i perioden indtil der er vedtaget en rekonstruktionsplan.


* Lønmodtagere, der er blevet opsagt og fritstillet enten før eller under rekonstruktionen, kan ved indledning af rekonstruktionsbehandlingen få udbetalt restancer fra Lønmodtagernes Garantifond. Således er selve rekonstruktions-behandlingen nu gjort til udbetalingsgrund i forhold til Lønmodtagernes Garantifond, hvor det før alene var en konkursbehandling.


* En køber af en virksomhed under rekonstruktion hæfter alene for lønmodtager-forpligtelser, der relaterer sig til tiden efter rekonstruktionens indledning.


Advokat Lars Møgelvang Hansen hjælper gerne, hvis du har spørgsmål om de nye regler eller hvis du overvejer rekonstruktion enten inden- eller udenretlig.bottom of page