Lempelse i ejendomsskatten

Ny boligaftale mellem regeringen, Venstre, De radikale, DF, De Konservative og Liberal Alliance om lempelse i ejendomsskatten. Aftalen indeholder i hovedtræk en lempelse i ejendomsværdiskatten med 3 mia. årlig - der fastsættes et 2,8% loft på stigning i ejendomsskatten, (også kaldet grundskylden) - man gør den tidligere obligatoriske indefrysning af ejendomsskat frivillig - en fastfrysning af grundskyldspromillen frem til 2028.


Recent Posts

See All

Skriftlighed og boligleje!

Skriftlighed betyder stadig skriftlighed - i helt analog forstand. I forbindelse med udlejers opsigelse af lejemål til eget brug jf. LL§82 og 83 skal eventuelle indsigelser fra lejers side ske skriftl

Tilbudspligt ved salg af anparter?

Højesteret har, i den såkaldte Sixpack portfolio-sag slået fast, at tilbudspligt ikke skal gennemføres i forbindelse med overdragelsen af selskab til flere ejere, hvor ingen har aktiemajoritet. Carsbe