top of page

Det kan være dyrt at låne sin computer ud!

Tvangsfuldbyrdelse gennemført ved digitalt gældsbrev, der ikke var tiltrådt af debitor. Debitor opbevarede på hans computer nemidkort og kode. Østre Landsret har fastslået, at fogedsag mod debitoren fremmes, da han havde lånt sin computer til ud og disse efterfølgende blev brugt til optagelse af lån. Debitoren havde udvist tilpas grad af uagtsomhed ved dels at låne computer med koderne og ikke efterfølgende at forhindre misbruget ved spærring af digital signatur. Dommen er i tråd med tidligere Højesteretskendelse omkring opbevaring af nemid.  bottom of page