Det kan være dyrt at låne sin computer ud!

Tvangsfuldbyrdelse gennemført ved digitalt gældsbrev, der ikke var tiltrådt af debitor. Debitor opbevarede på hans computer nemidkort og kode. Østre Landsret har fastslået, at fogedsag mod debitoren fremmes, da han havde lånt sin computer til ud og disse efterfølgende blev brugt til optagelse af lån. Debitoren havde udvist tilpas grad af uagtsomhed ved dels at låne computer med koderne og ikke efterfølgende at forhindre misbruget ved spærring af digital signatur. Dommen er i tråd med tidligere Højesteretskendelse omkring opbevaring af nemid.  Recent Posts

See All

Lempelse i ejendomsskatten

Ny boligaftale mellem regeringen, Venstre, De radikale, DF, De Konservative og Liberal Alliance om lempelse i ejendomsskatten. Aftalen indeholder i hovedtræk en lempelse i ejendomsværdiskatten med 3 m

Skriftlighed og boligleje!

Skriftlighed betyder stadig skriftlighed - i helt analog forstand. I forbindelse med udlejers opsigelse af lejemål til eget brug jf. LL§82 og 83 skal eventuelle indsigelser fra lejers side ske skriftl