top of page

Det bliver lettere at omregistrere et IVS til et ApS

Folketinget har vedtaget at alle iværksætterselskaber (IVS) skal omregistreres til anpartsselskaber (APS) senest 15. oktober 2021. Reglerne for omregistrering er dog lempet i forhold til tidligere. Det er primært regler for opfyldelse af kapital der er lempet, hvilket betyder, at det ikke længere er nødvendigt at fremlægge revisorerklæring om at kapitalen er til stede i selskabet. Der kan derfor ske omregistrering ved at indskyde den nødvendigt kapital i selskabet således mindstegrænsen på kr. 40.000,- opnåes.

Såfremt du har spørgsmål eller ønsker en kapitalforhøjelse med henblik på omregistrering kan du kontakte

advokat Carsten Palsgaard

cpa@pmjlaw.dk

Tlf. 2554 4242

bottom of page