top of page

Henning Friis Overgaard
Advokat (H)

hfo@pmjlaw.dk

Henning Friis Overgaard er uddannet cand.jur. i 2005 fra Aarhus Universitet, hvorfra han også opnåede en Master of Business Administration (MBA) i 2022.

 

Han har omfattende erfaring med ansættelsesret, arbejdsret og retssagsførelse, og har efter et stort antal retssager ved by- og landsretter, Arbejdsretten og Faglig Voldgift opnået møderet for Højesteret.

 

Henning har i en årrække været advokat i en faglig organisation, og har en bred ledelseserfaring fra chefstillinger i juridiske afdelinger. Han har desuden været tilknyttet Aalborg Universitet som ekstern lektor.

 

Hennings beskæftiger sig primært med:

  • Ansættelses- og arbejdsret

  • Konkursret og konkurskarantæne

  • Retssagsførelse

bottom of page