Vilkår

Oplysninger om advokatfirmaets selskabsform, forsikringsforhold mv. samt hvidvask.

Palsgaard Møgelvang Johannsen Advokater, CVR nr. 41323116 er organiseret som et partnerselskab (P/S). Selskabets formelle navn er:  PMJ Advokater P/S.

Selskabskapitalen, der er fuldt indbetalt, udgør DKK 525.000,00. 

Selskabets komplementar er:

PMJ Komplementarselskab, CVR nr. 41319615

Selskabets ejere er de partnere, der er anført på hjemmesiden. 

 

Palsgaard Møgelvang Johannsen Advokatpartnerselskab har tegnet forsikring for professionelt ansvar samt lovpligtig garantiforsikring i Dahlberg Assurance Agentur A/S, Policenummer: 310-017120